Diensten

Onze dienstverlening is voor ons heel belangrijk. Energiemeters worden geplaatst en toegepast, niet alleen om inzicht te krijgen in verbruiken, maar juist om energiekosten te verrekenen. Om deze zorg uit handen te nemen van woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren etc., bieden wij onze diensten aan om de meterstanden op te nemen of op afstand uit te lezen met daaopr aansluitend het verrekenen van de energiekosten naar rato van de individueel gemeten verbruiken.

Wij willen onze dienstverlening zoveel mogelijk laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. In feite moet een opdrachtgever het gehele traject van stook- en servicekosten aan ons kunnen uitbesteden. Volledige ontzorging dus.

Naast het opnemen van meterstanden en opstellen van de afrekeningen energiekosten, bieden wij ook diensten aan op het gebied van monitoring van energieverbruiken en incasso van voorschotten energiekosten en financiële afhandeling van de energiefacturen.  De incasso diensten kunnen op velerlei wijzen worden uitgevoerd, altijd conform de wens van de opdrachtgever.

Onze diensten hebben overigens voornamelijk betrekking op gebouwen met blokverwarming, WKO-installaties of warmtepompen.